Endast Chefen Badade

Åhus träningscenter hade lite personalaktiviteter. Endast chefen badade.

Adventure Kajak-chefen badade 1Adventure Kajak-chefen badade 2Adventure Kajak-chefen badade 3